Pokyny pro vyučující

Tyto pokyny jsou dočasné, po období konzolidace už budou kurzy připraveny včetně přístupových práv pro vyučující i studenty.

Pro zjednodušení přístupových práv jsou vytvořeny prozatímní adresáře kam mají vysoká práva všichni registrovaní vyučující. Mají právo vytvářet tzv. kurzy. Jedná se vlastně o vyučovaný předmět.

Kurz-(vyučovaný předmět)

Kurz-(vyučovaný předmět) prosím zakládejte odděleně pro každý ročník, následně bude kurz přenesen do umístění podle oboru a uvnitř podle ročníku, kde právo úprav bude mít pouze příslušný vyučující a studenti budou zařazování do kurzu nikoliv jako hosté, ale na základu vytvořeného uživatelského účtu (profilu)

Název kurzu

Kurzy se snažím pro vás vytvořit a nastavit vás jako učitele a k tomu pro žáky krom anonymního přístupu (jako host), také nastavit již autorizovaný přístup, aby bylo možno zadávat úkoly s datem odevzdání (úkoly se bud píší do textového editoru nebo odevzdávají zde, takže máte okamžitý přehled a nemáte zaplavený email.

Název kurzu prosím vytvářejte jednotně takto:

 • celý název = název předmětu + ročník (01, 02...) + zkratka třídy (AC, AE, ...)
 • krátký název = zkratka vyučovaného předmětu (dle rozvrhu) + ročník (01, 02...) + zkratka třídy (AC, AE, ...)

Vytvoření kurzu (není nutné)

Postup je zhruba následující

 • Vyberete kategorii denní,
 • v ní příslušnou kategorii případně podkategorii, kde chcete kurz vytvořit
 • volíte přidat kurz, násldedně zadáte parametry kurzu
  • dlouhý a krátký název kurzu (viz odstavec Název)
  • doba trvání - lze imezit do konce šk. roku
  • typ uspořádání - volíte počet témat uvnitř kurzu
  • zbývající parametry můžete přeskočit
  • volíte uložit a zobrazit

Editace kurzu

Po vytvoření kurzu jej potřebujete upravovat

 • vpravo nahoře volíte Zapnout režim úprav
 • názvy témat lze upravit
 • v tématech je vždy volba Přidat činnost / studijní materiál

Práva přístupu

Zatím se studenti hlásí jako host, do doby než budou mít vlastní účty. Pokud účet nemají, nelze je jednotlivě hodnotit v testech, úkolech,,, a nemohou odevzdávat jednotlivě materiály. Proto je třeba nastavit:

 • Správa -> Uživatelé -> Metody zápisu
 • a tam Povolit přístup pro hosty
Last modified: Sunday, 5 April 2020, 10:58 AM