V táto kategorii jsou obecné kurzy, které nelze zařadit do odborné kategorie