Informace potřebné ke studiu předmětu VTE pro 2. ročníky střední školy na rok 2019/20

Látka 2.ročníku denní studium

Základy "objektově orientované programování" 2 pro denní studium

Aplikace informačních technologií - 2 ročník denní studium