Informace potřebné ke studiu předmětu VTE pro 2. ročníky střední školy na rok 2019/20

Látka 2.ročníku denní studium

Počítačová grafika denní studium 2. rořník KŠPA Praha

Základy "objektově orientované programování" 2 pro denní studium

Aplikace informačních technologií - 2 ročník denní studium