Základy elektrotechniky 1.ročník denní studium

Základy objektově orientovaného programování -1.ročník - denní studium

Základy programování, algoritmizace (ZPO) 1. ročník denní studium

Informace potřebné ke studiu předmětu VTE pro 1. ročníky střední školy na rok 2019/20